За автора

Биографична информация

Христо Христов е разработчик, преподавател и изследовател на софтуерните науки и методиката на обучение. Неговите изследователски интереси включват уеб дизайн, уеб програмиране, уеб достъпност, проектиране на софтуерни системи, компютърни мрежи, инструменти за електронно обучение и методология на преподаването на компютърни науки. Той е изобретател с две патентовани изобретения, предприемач и земеделски производител, който развива собствен бизнес с производство на зърнени култури, зеленчукопроизводство и здравословни храни. Като ученик интересни са му природо-математическите науки и класиците на теологията, философията и психологията. Това остава негова страст и до ден днешен и сам се определя като изследовател на културата на личността и прогрес основан на симбиоза между езотериката, окултизъм и рационална наука. Завършил е средно образование в ОТТ „Никола Вапцаров“, спец. „Електроника и електротехника“ – гр. Хасково, Великотърновски университет – бакалавър, спец. „Информатика“, магистър спец. „Информатика. Защита на информацията“ и докторска степен към Факултета по Математика и информатика на Пловдивски университет в направление „Методика на обучението по Информатика“. Отбива военна служба в ШЗО Плевен. Христо Христов е създател е на Школа за изявени ученици по информатика, която развива в градовете Велико Търново, Димитровград, Хасково и Пловдив през периода от 2003 до 2008г. През същия период е учител, първо в гимназията по електроника и електротехника „А. С. Попов“ в гр. Велико Търново, а в последствие Природо-математическа гимназия „Ив. Вазов“, гр. Димитровград. Ръководител е на редица ученици с участия в регионални, национални и международни състезания, за което е носител на десетки отличия. От 2008г. е преподавател във ФМИ на ПУ, по настояще към катедра „Софтуерни технологии“. През периода от 2010 до 2020г. работи като софтуерен разработчик за няколко софтуерни компании, сътрудничи на Неправителствени организации с идеална цел, а в някои от тях е участвал в органи на управление. По настояще е отдаден на образователна и научна дейност и с особен интерес отделя време да изучава и изследва личната мотивация на индивида (ученик, студент, преподавател, общественик, политик, духовник и др.) като стимул за постигане на образователно, културно и духовно израстване. През свободното си време обича да спортува, да се любува на планината, страстен ценител е на класическа музика в различните нейни форми. Приема и изповядва християнски и семейни ценности.

Научни публикации

Научните публикации са достъпни от

Hristo Hristov at Academia.edu Hristo Hristov at ResearchGate.net
line

Научни проекти

Научен проект МУ21-ФМИ-011, Машинното зрение в интелигентна среда и организация на работата в учебна среда – експериментални подходи при обучението на ученици и студенти (2021-2022).

МУ21-ФМИ-004 "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации", фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2021-2022).

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР (2020 - 2027).

BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР (2016 - 2018).

ИТ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).

НИ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Иновативни, фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).

НИ13-ФМИ-002/19.03.2013 „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2013-2014).

НИ11-ФМИ-004/30.05.2011 „Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011-2012).

Учебна дейност

През годините Христо Христов води занятия по следните дисциплини:

Информационни технологии в интернет, спец. Софтуерно инженерство, бакавър, редовно и задочно: от 2017 досега

Уеб технологии, спец. Обучение по информатика и информационни технологии в училище, магистър 1 г. и 2г., редовно: от 2017 досега

Уеб програмиране 1, спец. Софтуерно инженерство, бакавър, редовно и задочно: от 2015 досега

Уеб дизайн, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Увод в уеб програмирането, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Структури от данни и програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Обектно ориентираното програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Въведение в обектно ориентираното програмиране с Java, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2009 до 2013г.

Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2011 до 2015г.

Анализ, проектиране и програмиране на софтуерни приложения, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ: от 2011 до 2014г.

Обектно ориентираното програмиране, C++, спец. Информатика, бакавър, редовно и задочно: от 2009 до 2011г.

Обектно ориентирано програмиране, спец. Биоинформатика, бакавър, редовно от 2010 до 2013г.

Курсов проект 3, спец. Информатика, бакалавър, редовно от 2009 до 2011г.

Обектно ориентираното програмиране, филиал гр.Смолян,, спец. ИТМОМ и МИИТ от 2018 досега.

Обучение - лекции и упражнения

Презентации и примери с изходен код

* Презентациите са предвидени за лекции, а примерите за демонстрации и упражняване

Theme01.rar
Март 2021г.
Theme02.rar
Март 2021г.
Theme03.rar
Март 2021г..
Theme04.rar
Март 2021г.
Theme05.rar
Март 2021г.
Theme06.rar
Март 2021г.
Theme07.rar
Март 2021г.
Theme08.rar
Март 2021г.
Theme09.rar
Март 2021г.
Theme10.rar
Март 2021г.
Theme11.rar
Март 2021г.
Theme12.rar
Март 2021г.
Theme13.rar
Март 2021г.
Theme14.rar
Март 2021г.

Информация за студента по дисциплини

...

Страницата е в процес на разработка

.......

......

...

За контакти

Контактна форма

Facebook